tiem hot

Bình Phước: Nghiệm thu dự án “Mô hình trồng bơ sáp cao cấp Mã Dưỡng”

Thời Gian:3Tuần Trước   Đọc Bài :2

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc, chủ nhiệm đề tài, bơ sáp cao cấp Mã Dưỡng là giống bơ được tuyển chọn từ giống bơ địa phương được trồng nhiều trong tỉnh. Tại huyện Bù Đốp, bơ sáp Mã Dưỡng là giống cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao nhất, từ 20-40 tấn/ha/năm. So với các giống bơ khác, bơ Mã Dưỡng ra hoa đậu trái sớm và khả năng thụ phấn tốt hơn. Trái bơ Mã Dưỡng có thịt dày và dẻo hơn nhiều loại bơ khác. Do vậy, giống bơ này có thể trở thành một sự lựa chọn cho bà con nông dân chuyển đổi từ những vườn tiêu chết và già cỗi.

Bà Bùi Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp

Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp, chủ nhiệm đề tài cho biết: Bù Đốp có khoảng 6,5 ha trồng bơ với các giống Booth7, 034, Hass và bơ sáp Mã Dưỡng. Tuy nhiên, các hộ trồng rải rác, xen canh, chưa được chăm sóc đúng quy trình nên hầu hết các vườn bơ trên địa bàn đều sinh trưởng kém, năng suất trung bình chỉ đạt 15-20 tấn/ha/năm, chất lượng và mẫu mã chưa đáp ứng yêu cầu

Sau 2 năm thực hiện dự án, đơn vị chủ trì đã tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc bơ sáp cao cấp Mã Dưỡng cho 120 nông dân, hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình tại 3 hộ trên địa bàn huyện Bù Đốp với tổng diện tích 30.000m2. Kết quả sau 24 tháng trồng, chăm sóc cho thấy, các chỉ tiêu về sinh trưởng đều vượt trội so với vườn đối chứng. Hiện các vườn bơ đều sinh trưởng rất tốt, tỷ lệ sâu, bệnh cũng ít hơn.

Các thành viên hội đồng nêu ý kiến nhận xét tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu, thử nghiệm của dự án. Tuy nhiên do thời gian thực hiện ngắn, cây bơ chưa ra trái nên mới chỉ đánh giá được tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sâu bệnh hại, còn hiệu quả, năng suất, chất lượng thì cần có thời gian theo dõi, nghiên cứu thêm.

Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu dự án, đồng thời chỉ đạo chủ nhiệm đề tài xây dựng quy trình trồng, chăm sóc bơ sáp Mã Dưỡng để cho người dân áp dụng.

trang trước:Biết hoàn cảnh của bạn học cũ, tôi bỗng lo sợ cho tương lai của các con mình

trang sau:Trên 213.879 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước đã được giải ngân

Bình luận moi nguoi